ROZHLED NA TIŠNOV - zpět na hlavní stránku

Vás zve na 

2. ŘÁDNÝ SNĚM SDRUŽENÍ 

 

kontakt: e-mail: rozhledna.tisnov@wo.cz   

KDO JSME       Z HISTORIE ROZHLEDNY      JAK BUDE NOVÁ ROZHLEDNA VYPADAT     JAK JSME DALEKO


2. ŘÁDNÝ SNĚM SDRUŽENÍ  se konal:

18. června 2002 od 18 hodin
ve vinárně hotelu Květnice

Program:

  • Vyhodnocení činnosti sdružení od minulého sněmu
  • zpráva o hospodaření sdružení
  • zpráva revizní komise
  • plán činnosti 7/2002 - 6/2003
  • zahájení, průběh stavby a její financování
  • zápis nových členů občanského sdružení
  • volba orgánů občanského sdružení

Usnensení 2. řádného sněmu

Zpráva o hospodaření sdružení za období mezi I. a II. sněmem:

  rok 2001 rok 2002 celkem Kč
Příjmy: 80 374,71 176 609,83 256 984,54
Výdaje 7 324,50 74 182,60 81 507,10
Rozdíl příjmů a výdajů     175 477,44
       

 

Majetek:
Stav pokladny 1 906,70 Kč
Stav na účtu 173 570,74 Kč
Celkový stav finančních prostředků 175 477,44 Kč
       
Ceniny známky     853,20 Kč
Pohlednice 528 ks 2,85 Kč/ks 1 504,32 Kč
Pamětní listy 304 ks 6,65 Kč/ks 2 022,97 Kč
CD 19 ks 18 Kč/ks 342,00 Kč
       

 

Rozdělení příjmů a výdajů podle akcí sdružení
  Příjmy Výdaje Rozdíl příjmů a výdajů Čerpáno z příspěvků nadací Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení příspěvku nadace
Členské příspěvky 7 200,00   7 200,00   7 200,00
Dary 2001 31 100,00   31 100,00   31 100,00
Dary 2002 3 292,00   3 292,00   3 292,00
Příjmy z reklamy 135 000,00   135 000,00   135 000,00
Nadace OSF 24 000,00   24 000,00   0,00
Nadace Partnerství 1 500,00   1 500,00   0,00
Ples 52 494,00 33 830,70 18 663,30 2 465,40 21 128,70
Úrok z účtu u G.E  capital Bank 124,74   124.74   124,74
           
Strom   4 4100,00 -4 410,00 1 500,00 -2 910,00
Pohlednice + CD 2 209,00 5 667,00 -3 458,00 3 288,00 -170,00
Stavební řízení   3 150,00 -3 150,00   -3 150,00
Žádost o dotaci MMR   16 320,00 -16 320,00   -16 320,00
Výstava Moje rozhledna   3 189,00 -3 189,70 3 189,70 0,00
Výstava Poločas rozhledny   1 236,00 -1 236,00 1 236,00 0,00
Režie   12 614,00 -12 614,70 5 016,20 -7 598,00
Ceniny 64,80 1 089,00 -1 024,20   -1 024,20
           
Součet v Kč 256 984,54 81 507,10 175 477,44   166 672,74