ROZHLED NA TIŠNOV - zpět na hlavní stránku
Klub přátel fotografie Tišnov
Vás zve na
Výstavu fotografií v salonku Restaurace pod Klucaninou 18.11. - 16.12.2004

kontakt: e-mail: rozhledna.tisnov@wo.cz   

ROZHLENA NA KOPCI KLUCANINA     KDO JSME      PŮVODNÍ ROZHLEDNA       JAK JSME STAVĚLI      OTEVŘENÍ     PROJEKT     


Z historie Klubu přátel fotografie Tišnov

Nejznámějšími osobnostmi fotografie v počátcích fotografování byli v Tišnově Fr. Wágner, Dr. Fr. Bílý a S. Sláma. V poválečné době organizovali zájemce o fotografování fotografové A. Pokorný, D. Tikovský a M. Loskot.
Z popudu posledně jmenovaného vzniká v roce 1973 fotokroužek pod patronací tišnovského požárního sboru. Rok na to již přechází jako Fotoklub pod Sdružený klub pracujících v Tišnově. Současně se založením fotoklubu byl vyhlášen i 1. ročník soutěžní fotovýstavy pod názvem Tišnov a tišnováci, která měla u veřejnosti velký ohlas, protože to byla po dlouhé době, ne-li vůbec, první fotografická výstava v Tišnově.

K desátému výročí založení fotoklubu byla tato soutěž vyhlášena jako celostátní, pod názvem Krajina a krajinný detail, kterou obeslalo 174 autorů z celé republiky a porotcovali ji vyhlášené osobnosti fotografie u nás, jako Vilém Reichman, Miloš Budík, Václav Zykmund apod.

Postupem let se vytvořila dobrá parta lidí o 10-15 členech, kterými byli fotografové Buček, Žilík, Ptáček J., Ptáček Z., Smékal, Ferov, Bortlík, Zavadil, Suchý, Střeštík, Makovský, Doležal, Maruška, Klein, Uhlíř, jež pojila společná záliba, zanícenost pro věc a fakt, že většina členů stranila více fotografii lyrické a poetizující, než dokumentární a zbývalo i hodně prostoru pro diskuse z jiných oblastí kultury, jako je výtvarné umění,literatura, hudba a poezie. Zajímavá byla i fundovanost tohoto na pohled malého kolektivu. Fotografové Buček, Žilík, Ptáček J., Ptáček Z., Střeštík absolvovali Institut výtvarné fotografie při SČF v Olomouci, který byl v té době považován za vyšší, byť neoficiální, fotografické vzdělání. Studium na Pražské fotografické škole u prof. Šmoka absolvoval M. Zavadil a fotografové Buček, Ptáček J.a Ptáček Z. dokončili v roce 1986 tříleté studium pro lektory a porotce amatérské fotografie při Ústavu pro kulturně vzdělávací činnost v Praze.

Tato fundovanost celého kolektivu se projevovala i v dosažených výsledcích. Namátkou jmenujme jen ty nejhlavnější:
Ptáček Josef - hlavní cena v celostátní soutěži Štít V. Heckela
Buček Josef - hlavní cena v celostátní soutěži amatérské fotografie v roce 1984
Žilík Adolf - 3. cena v celostátní soutěži Poezie ve fotografii v Písku
Střeštík L. - 1. cena v soutěži Mládí 87 a 3. cena v soutěži Očima mladých 87
Ferov Milan - 3. cena v soutěži Podoby člověka v Blansku
Smékal Pavel - 3. cena v soutěži Podoby člověka v Blansku
V celostátní soutěži barevných diapozitivů KOLODIUM nenašel 6 let tišnovský kolektiv přemožitele a obsadil 1. místo jak v soutěži kolektivů, tak v jednotlivcích.

Tato dlouholetá a úspěšná činnost byla oceněna i otištěním článku a fotografií členů fotoklubu v časopise Československá fotografie k desetiletému výročí v roce 1982 pod názvem Tišnov desetiletý a v roce 1986 čestným uznáním odboru kultury vedoucímu tohoto kolektivu J. Bučkovi za záslužnou činnost v oblasti kultury.

Mezi pokusy navázat na předchozí úspěchy a znovu oživit fotografický život v našem městě patří i výstava fotografií současných členů fotoklubu: Pavla Bortlíka, Josefa Bučka, Milana Ferova, Bohumila Kabeše, Miroslava Pálky, Rudolfa Stanka a Oldřicha Výlety. Přejeme tišnovskému fotoklubu hodně úspěchů v další práci a těší nás, že jedním z témat výstavy je i tišnovská rozhledna.