Logo sdužení

ROZHLED NA TIŠNOV - zpět na hlavní stránku
     kontakt: e-mail: rozhledna.tisnov@wo.cz   
       

     Fotogalerie - výhledy z rozhledny    

     Fotogalerie - jak se stavěla rozhlena

NAŠI VÝZNAMNÍ PARTNEŘI
  

NEJEZ stavebně zámečnické práce.

ROZHLEDNA   KDO JSME   PŮVODNÍ ROZHLEDNA   JAK JSME STAVĚLI   OTEVŘENÍ   AKCE 2004-2006  PROJEKT     
Na stavbě spolupracovaly firmy: MORFICO s.r.o., TENST s.r.o., KB Blok Postoloprty, Jan Kadlec, HAKO, NEJEZ stavebně zámečnické práce.
 
Stavba - montáž střechy - 2.10. 2003

Ještě na podzim 2003 byly provedeny vnitřní nátěry stěn

Slavnostní otevření rozhledny proběhlo 11. října 2003!! 

10. října nabylo kolaudační rozhodnutí právní moci

9. října byla rozhledna zkolaudována

2.října 2003 
Dřevěná střecha rozhledny byla zhotovena na zemi včetně nátěrů a klempířských prací a 2. října 2003 byla vyzvednuta na rozhlednu.


Stavba - montáž plošiny - září 2003  

 

 

Září 2003 
na zemi byly vybetonovány a statikem zkontrolovány polotovary horního ochozu rozhledny. Ty potom byly pomocí velkého jeřábu dopraveny na vršek rozhledny, kde se horní ochoz dokončí.

          
Stavba - konec července - 8. patro

7.8.2003 - lešení je odstraněno, probíhá montáž schodiště pomocí jeřábu...........

... snímek stavby konec července 2003 - před dokončením 8.patra a odstraněním lešení uvnitř rozhledny

Probíhají poslední práce, které je třeba udělat z lešení. Lešení bude po 3.8.2003 odstraněno a začne montáž schodiště. V srpnu také proběhne odlití betonové desky, která bude tvořit horní ochoz rozhledny, a její vyzvednutí jeřábem na rozhlednu.

Stavba rozhledny 15.6.2003
...snímek stavby 15.6.2003. 
 

duha nad stavbou rozhledny 18.5.2003 17:40hod...

jaro 2003  stavba zdárně pokračuje - snímek stavby ze začátku května 2003...

Duha nad stavbou 18.5.2003Stavba rozhledny 6.5.2003    
 
Stavba Rozhledny 2.12.2002
.....snímek stavby z 2.12.2002  Stavba díky příznivému počasí zdárně pokračuje. Z toho co není vidět - byly již navezeny a uskladněny "cihly" na celou stavbu, firma NEJEZ  zhotovuje schodiště  do vnitřních prostorů rozhledny. 
 • 14. 11. Vystoupil v Tišnově Jiří Stivín na Koncertu pro rozhlednu
   
 • Na Dni pro rozhlednu 2.11. bylo prodáno 200 ks cihel a tím se podařilo zajistit materiál pro další 3,2 metry jedné stěny rozhledny. Další částky přicházejí přímo na účet veřejné sbírky. Celkem již je ke dni 2.11.2002 na účtu veřejné sbírky 78 772 Kč a další částka 100 000 Kč byla poukázána sdružení Rozhled na Tišnov darovací smlouvou. Děkujeme všem, kteří přispěli. 
 • Na rozhledně se objevil nový výrazný prvek. Je to první ochoz obnovované rozhledny. Výztuž této desky už byla položena, statikem zkontrolována a v pátek 4.10. i zalita betonem. Kdo někdy kolem páteční půlnoci pohlédl na rozhlednu, možná se vyděsil, protože kolem rozhledny byla obrovská záře. V tu dobu se na rozhledně za světel reflektorů ještě pracovalo na finálních úpravách povrchu betonové desky.Nyní již přijdou na řadu štípané bloky od firmy KB Blok s.r.o., ze kterých bude rozhledna vyzděna. Pokud nám bude přát počasí, měla by na rozhledně do zimy vyrůst první dvě patra.   snímek vpravo.....
 • Září 2002 - probíhá profesionální část výstavby, začala betonáž základů.  

  Na stavbu nastoupila firma TENST s.r.o., která položila do základů a do podlahy výztuž a vylila takto připravené základy a podlahu betonem. Vnitřní část zesílení základů, podlahová deska i zesílení stávajících stěn jsou vyztuženy ocelovou sítí. Navíc byly do spár mezi kameny podle požadavku statika vraženy ocelové trny, aby došlo k lepšímu vzájemnému propojení stávající stěny a základů s novými konstrukcemi. Výztuž vnitřních konstrukcí byla vodivě posvařována a tvoří tak zemnící soustavu.

  Po vytvrdnutí betonu podlahové desky začala příprava zpevnění vnitřku stávajících zdí. Byla doplněna výztuž a na stavbě bylo vytvořeno komplikované bednění ze systémových dílců. Pak přišla na řadu betonáž stěn.

  Mezitím se nám podařilo dokončit výkopy vnějších základů. Položit výztuž a zalít ji betonem pak už byl, ve srovnání s vnitřní stěnou, pro TENST jednoduchý úkol.


   

 • ZAČÍNÁME SE STAVBOU!! 
  Zahájení výstavby rozhledny se uskutečnilo v sobotu 10.8.2002.
  Následovaly další víkendové brigády  dobrovolníků (17.8., 24.8.) Počáteční práce jako jedny z mála jsme mohli provést vlastními silami a tak ušetřit něco z rozpočtu na výstavbu rozhledny.Prováděli jsme výkopy společně s proškrabáním spár mezi kameny stávajícího torza a úpravu okolí rozhledny a příjezdové cesty.

  Základ ve vnitřní části byl prohlouben až na úroveň skalního podloží, které bylo ve vyšších vrstvách zvětralé. Podloží zhruba sleduje tvar vyvýšeniny, na kterém rozhledna stojí, nejvyšší bod je na jižním okraji rozhledny a směrem na Tišnov postupně klesá. Vnější zesílení rohů základů, prohloubené až na základovou spáru bylo po konzultacích se statikem vzájemně propojeno základovými pásy. Základy rozhledny tak obepíná železobetonový věnec po celém vnějším obvodu.

  Vevnitř torza jsme sejmuli vrchní vrstvu zeminy a připravili tak prostor na vyztuženou podlahu.
 • Po odsouhlasení odborem ŽP Města Tišnova byla v srpnu 2002 opravena příjezdová cesta k rozhledně. Úpravy budou pouze nezbytně nutné - t.j. rozšíření a zarovnání cesty buldozerem, odtokové kanálky, v jednom místě drenáž. V rámci rozšíření cesty bylo po odsouhlasení odborem ŽP odtěženo několik stromů. Nebude použito žádné asfaltování či jiné nepřirozené zpevňování komunikace. Odborné práce prováděla firma Jan Kadlec
   
 • Předtím se toho ale mnoho událo, aby stavba mohla začít:

e-mail: rozhledna.tisnov@wo.cz

datum aktualizace 15.08.2007