Logo sdužení

ROZHLED NA TIŠNOV - zpět na hlavní stránku

kontakt: e-mail: rozhledna.tisnov@wo.cz   

Naši významní partneři:   

               

NEJEZ stavebně zámečnické práce.
 

KDO JSME      Z HISTORIE ROZHLEDNY      PROJEKT      JAK JSME STAVĚLI      OTEVŘENÍ
Na stavbě spolupracují firmy: MORFICO s.r.o., TENST s.r.o., KB Blok Postoloprty, Jan Kadlec, HAKO, NEJEZ stavebně zámečnické práce.
 

Jak jsme začínali, co jsme podnikali aby stavba vůbec mohla začít:

 • Dne 18. června 2002 - 2. ŘÁDNÝ SNĚM SDRUŽENÍ
   
 • 30.5.2002 - Ministerstvo pro místní rozvoj vyhodnotilo žádosti o dotace - byla nám přislíbena částka  830 000 Kč
   
 • V květnu 2002 jsme ve spolupráci s regionálními novinami VOX vyhlásili fotografickou soutěž na téma ROZHLEDNY
   
 • Ve dnech 27. dubna až 23. května 2002 proběhla výstava Poločas rozhledny
   
 • 19. března 2002 bylo vydáno Městským úřadem v Tišnově, stavebním úřadem I. stupně stavební povolení ke stavbě rozhledny 
   
 • Ples pro rozhlednu se uskutečnil dne 23.2.2002. Výtěžek bude samozřejmě věnován na obnovu rozhledny
   
 • 23.1.2002 vydává svůj souhlas se stavbou referát životního prostředí Okresního úřadu Brno-venkov.
   
 • ve spolupráci s DDM Tišnov byla v listopadu 2001 vyhlášena dětská výtvarná soutěž na téma MOJE ROZHLEDNA. Výsledkem je výstava dětských výtvarných prací na téma MOJE ROZHLEDNA , která se konala v Jamborově domě v Tišnově ve dnech 19. - 31. ledna 2002
    
 • Zastupitelstvo Města Tišnova schválilo na svém zasedání 18. prosince 2001 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000.000 Kč na výstavbu rozhledny Tišnov, vydalo souhlas s výstavbou rozhledny na svém pozemku p.č.st. 783 a souhlas s využitím pozemku p.č. 1477/6 a 1477/16 jako zařízení staveniště.
   
 • Listopad 2001 - je dokončen projekt rozhledny a začíná probíhat stavební řízení. Rozpočet stavby je 4 588 000 Kč
   
 •  V sobotu 13.října 2001 v 10hodin u torza rozhledny na Klucanině proběhlo SLAVNOSTNÍ VYSAZENÍ STROMU jako symbolického základního kamene k obnově rozhledny. Současně byl vysazen strom u Prosby lesa na vrcholku Klucaniny. Program doprovázelo KVARTETO JÁRY CIMRMANA.
  Akce proběhla za podpory Nadace Partnerství, ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Tišnov a Klubem českých turistů Tišnov. 
     Výkop - sonda u základů rozhledny
 • Byla provedena kopaná sonda, která prověřila kromě geologického složení i hloubku a způsob založení původní rozhledny. Průzkum byl proveden v podvečerních hodinách krásného 1. srpna 2001. Rozhled byl opravdu krásný, jen kdyby ty vosy nebyly...
 • 19.7.2001 podepsána smlouva s Městem Tišnovem o spolupráci při výstavbě rozhledny.
   
 • Dne 21.června 2001 se uskutečnil 1.ŘÁDNÝ SNĚM
   
 • Dne 24.května 2001 bylo zaregistrováno občanské sdružení Rozhled na Tišnov
   
 • Druhá polovina května 2001 - vyšla tisková zpráva o sdružení a první články o aktivitách sdružení - Rovnost, VOX
   
 • Připravují se akce k získání prvních finančních prostředků na stavbu rozhledny (zasazení stromu u rozhledny, kterým vše slavnostně zahájíme, kulturní benefiční akce, pořádání sbírky, příprava žádostí o granty).
   
 • Jsou připravovány akce k seznámení veřejnosti se sdružením a jeho záměr (dozvíte se o nás a hlavně o minulé i budoucí rozhledně v tišnovských novinách i televizi).
   
 • 6. 4. 2001 se uskutečnila schůzka se starostou města ing. Petrem Fruhwirtem, kterému byla představena studie stavby a záměry sdružení. Po kladném přijetí a příslibu spolupráce je připravována smlouva o realizaci stavby mezi městem Tišnov a sdružením "Rozhled na Tišnov".
 • Jaro 2001 - přípravný výbor sdružení "Rozhled na Tišnov" sestavil stanovy sdružení a zažádal o registraci u Ministerstva vnitra. Souběžně je zpracovávána architektonická studie rozhledny, je sestavován rozpočet a návazné aktivity (rekonstrukce rozhledny z hlediska krajinářsko-architektonického a lesnického).

e-mail: rozhledna.tisnov@wo.cz

datum aktualizace 14.10.2003